Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

ice is food certyfikowany lód spożywczy
Od 2006 roku obowiązuje w Polsce Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ustawa ta zastąpiła ustawę z 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. W myśl ustawy z 2006 roku kto nie wdraża w zakładzie produkcji lub obrotu żywnością zasad systemu HACCP- wbrew obowiązkowi określonemu w art.5 rozporządzenia WE nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych- podlega karze grzywny (art. 100 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia).
Ustawa ma charakter ramowy, reguluje w sposób kompleksowy warunki konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego. Producent który wdraża i stosuje dodatkowe systemy jakości sprawia, że produkt jest bezpieczny dla konsumenta, który może mieć pewność, że wybierając go dokonuje słusznego wyboru.
kontrola nad bezpieczeństwem żywności

Kontrola nad bezpieczeństwem żywności w Polsce

O tym, że kontrola nad bezpieczeństwem żywności pozostawia w Polsce wiele do życzenia – powszechnie wiadomo, w szczególności z raportów NIK, która regularnie bierze pod lupę kolejne elementy systemu.
Izba wylicza, że zagrożeń w łańcuchu żywnościowym należy upatrywać głównie w:
– zanieczyszczeniach żywności (złej jakości żywności),

Czytaj więcej »

Stowarzyszenie Producentów
i Operatorów Certyfikowanego Lodu Spożywczego, Numer KRS: 0000784552,
REGON: 383424111, NIP: 7010927104
00-630 WARSZAWA, ul. POLNA 24 lok. 7

logo lód spożywczy certyfikowany
pl_PLPolish