Stowarzyszenie Producentów i Operatorów Certyfikowanego Lodu Spożywczego
Stowarzyszenie Producentów i Operatorów Certyfikowanego Lodu Spożywczego
Poprzedni
Następny
Poprzedni
Następny

Dlaczego LÓD ZE ZNAKIEM?

Znak wyróżnia. Znak pomaga Konsumentowi łatwo i szybko dokonać odpowiedniego wyboru. Informuje, iż w opakowaniu znajduje się w pełni bezpieczny produkt przygotowany przez odpowiedzialnego, sprawdzonego przez niezależną jednostkę certyfikującą producenta.
Ale od początku… Przyjrzyjmy się branży lodowej w Polsce. Niemal w każdym sklepie czy markecie, a na pewno w każdym barze czy restauracji znajdziemy lód. Na pierwszy rzut oka jest to prosta, niewymagająca produkcja i zapewne dlatego ilość małych producentów kostek lodu rośnie jak grzyby po deszczu. Na ten moment jest ich w Polsce ok. 100! Oprócz producentów lodu niemal każda restauracja czy bar posiada na zapleczu większą lub mniejsza kostkarkę, podobnie jak korytarze hotelowe. Lód jest wszechobecny, potrzebny i używany przez miliony osób. Ale czy każdy lód jest taki sam? Z pewnością nie. Większość producentów nie mając świadomości potencjalnego zagrożenia jakie stwarzają lub po prostu nie chcąc jej mieć, koncentruje się wyłącznie na spełnieniu minimalnych wymogów sanitarnych. W ten sposób nie muszą zwiększać struktury kosztów inwestując w urządzenia i podwyższać jakości i bezpieczeństwa swoich produktów. O ile takie podejście jest zrozumiałe w branżach, w których produkty nie wymagają takiej uwagi, bo nie stanowią bezpośredniego zagrożenia, tak w branży spożywczej nie może mieć ono miejsca.
Tylko na pierwszy rzut oka jest to produkt niewymagający i prosty do stworzenia, ale tylko świadomy i odpowiedzialny producent wypuszcza na rynek ten bezpieczny. Właśnie z tych przyczyn postanowiono wyróżnić godne zaufania opakowania kostek lodu wyposażając je w znak, którego używają tylko i wyłącznie producenci lodu stosujący się do określonych standardów, cyklicznie poddający się audytom zewnętrznych jednostek certyfikujących i mający na to odpowiednie dokumenty, które są potwierdzeniem bezpieczeństwa produktu. Tylko tacy producenci wiedzą, jak ważne jest cykliczne badanie surowca – w tym przypadku wody – i samego produktu końcowego, nieustanne szkolenie kadry, cykliczne czyszczenie i sprawdzanie urządzeń produkujących lód jak również pakujących go, odpowiednie jego przechowywanie i transport oraz zatroszczenie się o bezpieczeństwo kontaktu z żywnością wszelkich składowych opakowań stosowanych przy produkcji.
Reasumując, dla zdrowia i bezpieczeństwa wybierajmy mądrze i starajmy się wybierać produkt w opakowaniu opatrzonym znakiem Certyfikowanego Lodu Spożywczego.


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zawartością poniższej tabeli, która w jasny sposób przekazuje informacje dotyczące wytycznych, jakie muszą spełnić producenci lodu, by móc posługiwać się znakiem i umieszczać go na opakowaniach z produktem. Dla porównania w pierwszej kolumnie znajdują się wytyczne narzucone prawem i obowiązujące polskich producentów. Nietrudno zauważyć, że chęć posługiwania się znakiem wymaga od producentów niemałych zmian w podejściu do produkcji bezpiecznego dla konsumenta lodu.
Zależy nam, by tak ustawiona poprzeczka w przyszłości stała się wyznacznikiem procesu produkcji lodu, czymś zupełnie naturalnym, jak w przypadku innych spożywczych produktów.

Obszary zagrożeń
Wymagania zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem
znak-certyfiku-maly
Wymagania dla Certyfikowanego Lodu Spożywczego
Opakowania
Opakowania oznaczone zgodnie z wymogami obowiązującego prawa
Opakowania jednostkowe i zbiorcze oznaczone zgodnie z wymogami obowiązującego prawa zaprojektowane w sposób zwracający uwagę konsumentów. Opakowania jednostkowe wykonane z folii dopuszczonej do kontaktu z żywnością potwierdzoną wynikami badań na migrację i migrację specyficzna oraz deklaracją zgodności producentów. Zapewniające właściwą wytrzymałość zapobiegającą samoistnemu, niekontrolowanemu rozszczelnieniu.
Badania głównego składnika – wody
Woda z ujęcia przed produkcją pobrana do badań jeden raz w roku.
Badanie wody z ujęcia przed produkcją cztery razy w roku (raz na kwartał). Stała kontrola właściwego poziomu współczynnika pH wody
Przygotowanie wody do produkcji lodu
Brak wymagań
Wieloetapowa filtracja filtrami mechanicznymi w tym odwróconą osmozą. Stała kontrola właściwego poziomu współczynnika pH i przewodności wody Cała woda przed zamrożeniem jest poddawana sterylizacji wysokowydajnymi lampami UV
Mikroklimat w obszarze produkcji.
Brak wymagań
Kontrolowana temperatura oraz wilgotność w obszarze. Sterylizacja obszarów newralgicznych lampami UV
Nadzór nad bezpieczeństwem sanitarnym linii produkcyjnej oraz przestrzeni produkcyjnej
Brak wymagań
Wydzielenie stref brudnych i czystych z śluzą dezynfekcji przed wejściem w obszar produkcji obejmującej każdorazowe mycie i odkażenie rąk, odkażanie obuwia oraz zaopatrzenie w czystą odzież ochronną, ochraniacze na buty i czepki osób wchodzących. Utrzymanie czystości mikrobiologicznej maszyn i urządzeń: – Przemysłowe Wytwornice lodu: odkażanie 1 raz na miesiąc. – Kostkarki: 1 raz na tydzień. Ciągi linii pakujących mających bezpośredni kontakt z otwartym produktem: bieżąca dezynfekcja raz na dwa tygodnie i po każdym przestoju powyżej 96 godzin. Pozostałe urządzenia w obszarze produkcji: dezynfekcja raz na dwa miesiące i po każdym przestoju powyżej 96 godzin. Gruntowne odkażanie wszystkich maszyn z obszaru produkcji : raz na kwartał. Dowody skuteczności przeprowadzonych działań: Wewnętrzne wymazy losowe urządzeń mających bezpośredni kontakt z produktem: raz na dwa tygodnie. Wymazy ze wszystkich urządzeń mających bezpośredni kontakt z otwartym produktem: cztery razy w roku (raz na kwartał) badania wymazów na obecność bakterii z linii produkcyjnej
Nadzór nad bezpieczeństwem lodu dla konsumentów w czasie produkcji
Brak wymagań
Stały nadzór nad bezpieczeństwem produktu dla konsumentów poprzez umieszczenie w linii produkcyjnej detektora metali oraz wdrożonej polityce rejestracji szkła oraz plastiku w obszarze produkcji
Badania produktu gotowego – lodu
Brak wymagań
Raz w miesiącu, oraz po każdym przestoju technologicznym
Nadzór nad kontrolą masy netto zawartości opakowań jednostkowych
Metoda referencyjna tj. np. dziesięć opakowań jednostkowych z jednej palety (500 – 1000 szt.)
Bieżąca kontrola masy każdego opakowania jednostkowego produktu
Pełna identyfikowalność wszystkich elementów wyrobu gotowego, śledzenie i możliwość wycofania wadliwych produktów
Brak wymagań
Śledzenie materiałów, surowców i gotowych produktów w łańcuchu od dostaw, poprzez produkcję, magazynowanie oraz dalszą logistykę wyrobów finalnych z możliwością pełnego zidentyfikowania każdego opakowania jednostkowego. Poprzez wdrożenie sytemu Traceability and Recall istnieje możliwość natychmiastowego zablokowania i wycofania produktów wadliwych na każdym etapie łańcucha logistycznego. W celu kontroli poprawności działania systemu cztery razy w roku przeprowadzane są pełne testy identyfikowalności oraz wycofana produktu
Inspekcje Sanitarne Producentów i Operatorów
Kontrola przed dopuszczeniem zakładu do produkcji i obrotu oraz kontrole bieżące prowadzone przez lokalne Inspektoraty Sanitarne średnio raz na trzy lata przeprowadzane wg podstawowej listy kontrolnej HACCP
Kontrole prowadzone co najmniej raz w roku przez niezależne Akredytowane Jednostki Certyfikujące wg listy kontrolnej zawierającej wszystkie zidentyfikowane obszary i punkty kontrolne zawarte w wymaganiach Certyfikowanego Lodu Spożywczego
Zalecane dodatkowe obszary identyfikacji zagrożeń
Wymagania zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem
Zalecane rozwiązania zwiększające kontrolę nad jakością i bezpieczeństwem sanitarnym produktów
Kalibracja (separacja) lodu
Brak wymagań
Bez względu na sposób wytwarzania stała separacja (kalibracja) kostek lodu z miału i śniegu lodowego prowadzona przed zapakowaniem w opakowania jednostkowe
Suszenie produktu
Brak wymagań
Suszenie podmuchowe kostek lodu z wody powierzchniowej bądź domrażanie przed zapakowaniem – minimalizuje krystalizacje rosy i wody w opakowaniach jednostkowych. Zmniejsza ryzyko zbrylania i szronienia się produktu

Stowarzyszenie Producentów
i Operatorów Certyfikowanego Lodu Spożywczego, Numer KRS: 0000784552,
REGON: 383424111, NIP: 7010927104
00-630 WARSZAWA, ul. POLNA 24 lok. 7

logo lód spożywczy certyfikowany