Stowarzyszenie Producentów i Operatorów Certyfikowanego Lodu Spożywczego
Stowarzyszenie Producentów i Operatorów Certyfikowanego Lodu Spożywczego
Poprzedni
Następny
Poprzedni
Następny

Strefa dla biznesu

Zmień swój lód na godny zaufania!

Zapraszając producentów lodu oraz operatorów do współpracy przy tworzeniu godnego zaufania produktu kierujemy się bezpieczeństwem konsumentów. Do Stowarzyszenia może dołączyć każde przedsiębiorstwo powiązane bezpośrednio lub pośrednio z produkcją lodu lub jego dystrybucją i transportem. Zachęcamy do dokonania koniecznych zmian, których wynikiem będzie nie tylko satysfakcja, ale również wyróżnienie się na tle firm z branży. Przynależność do Stowarzyszenia jednoznacznie klasyfikuje firmę na pozycji producenta lub dystrybutora produktów na najwyższym poziomie. Wyznaczając odpowiednie kryteria, członkowie Stowarzyszenia staną się współtwórcami nowej jakości i bezpieczeństwa w branży.

Kryteria

Stawiając za cel bezpieczeństwo i wysoką jakość produktu wspólnie z polską jednostką certyfikującą TUV Rheinland opracowaliśmy kryteria zawierające punkty krytyczne, mające zasadniczy wpływ na produkt końcowy.  Do otrzymania członkostwa i  możliwości używania na opakowaniach,  środkach transportu i dokumentacji firmowej znaku Certyfikowanego Lodu Spożywczego niezbędne jest spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Stowarzyszenie oraz jednostkę certyfikującą, pozytywne przejście audytu oraz pisemne zobligowanie się do przestrzegania Statutu i założeń Stowarzyszenia.

Poniżej znajdziecie Państwo  kluczowe kryteria:

Surowce:
woda
Woda:
Inteligentny obiekt wektorowy-1
Opakowania:
Inteligentny obiekt wektorowy-5
Oznaczenie Produktu:
– osmotyczna
– dopuszczone do kontaktu z żywnością, potwierdzone aktualnymi wynikami badań na migrację i migrację specyficzną oraz deklaracją zgodności producentów
– trwałe, zapewniające identyfikowalność produktu od powstania do sprzedaży detalicznej
– sterylizowana UV bezpośrednio przed zmrażaniem w produkt finalny
– Zapewniające właściwą wytrzymałość w ujemnych temperaturach zapobiegającą samoistnemu, niekontrolowanemu rozszczelnieniu
– wdrożony system pełnej identyfikowalności wszystkich elementów wyrobu gotowego, śledzenie i możliwość wycofania wadliwych produktów
– produkcja wyposażona w system eliminujący możliwość powstania zastojów wody sprzyjający rozwojowi mikroorganizmów
Bezpieczeństwo i higiena:
Inteligentny obiekt wektorowy-2
Powietrze:
Inteligentny obiekt wektorowy-3
Pomieszczenia:
Inteligentny obiekt wektorowy-7
Czystość maszyn i urządzeń:
– sterylizowane za pomocą UV w newralgicznych strefach otwartego produktu

– o temperaturze kontrolowanej <5°C w obszarze transportu i pakowania produktu w opakowania zbiorcze

– kontrolowany poziom <60% wilgotności w obszarach składowania opakowań
– wydzielenie czystej strefy produkcyjnej z zabezpieczeniem przedostania się zagrożeń z zewnątrz śluzą dezynfekcyjną
– przemysłowe wytwornice lodu:
• systematyczne odkażanie min. 1 raz na miesiąc + po każdym przestoju powyżej 96 h

– kostkarki:
• systematyczne odkażanie min. 1 raz na tydzień + po każdym przestoju powyżej 48 h

– ciągi linii transportująco – pakujących mających bezpośredni kontakt z otwartym produktem:
• bieżące odkażanie raz na dwa tygodnie i po każdym przestoju powyżej 96 godzin.
• Gruntowne dezynfekowanie obszaru produkcji : cztery razy w roku (raz na kwartał)

– kontrola czystości:
• losowe wymazy powierzchni maszyn i urządzeń mających bezpośredni kontakt z otwartym produktem: 1 raz na dwa tygodnie.
• wymazy ze wszystkich urządzeń mających bezpośredni kontakt z otwartym produktem: cztery razy w roku (raz na kwartał) badania wymazów na obecność bakterii z linii produkcyjnej.

Stały nadzór nad bezpieczeństwem produktu dla konsumentów poprzez umieszczenie w linii produkcyjnej detektora metali oraz wdrożonej polityce rejestracji szkła oraz plastiku w obszarze produkcji.

Bieżąca kontrola masy każdego opakowania jednostkowego z produktem.

Badanie laboratoryjne produktu: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc, oraz po każdym przestoju technologicznym.

Badanie wody surowej i produkcyjnej: Nie rzadziej niż 1 raz na kwartał

produkcja lodu

Procedura certyfikacji

Po podjęciu decyzji o przystąpieniu do Stowarzyszenia kandydat na Członka rozpoczyna przygotowania do certyfikacji. Przygotowania przebiegają pod okiem wykwalifikowanego doradcy w tym zakresie. Po ukończeniu procesu przygotowania należy skontaktować się z jednostką certyfikującą i umówić na termin audytu, podczas którego sprawdzona zostanie zgodność z wytycznymi. 

Po przeprowadzonym audycie jednostka certyfikująca wydaje raport. Od jego treści zależy dalsze postępowanie. Jeśli podczas audytu wykryto nieprawidłowości, przedsiębiorstwo powinno w terminie wskazanym przez jednostkę certyfikującą usunąć je, a następnie powtórzyć audyt. Po pozytywnym jego przejściu staje się pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia i może korzystać ze znaku Certyfikowanego Lodu Spożywczego.

Przedsiębiorstwa zainteresowane członkostwem w Stowarzyszeniu prosimy o wiadomość wysłaną przez zakładkę Kontakt lub skontaktowanie się e-mailem na adres info [at] iceisfood.pl. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i w sposób klarowny wyjaśnimy zasady członkostwa, etapy procesu certyfikacji oraz prawa i obowiązki członków.

 

Stowarzyszenie Producentów
i Operatorów Certyfikowanego Lodu Spożywczego, Numer KRS: 0000784552,
REGON: 383424111, NIP: 7010927104
00-630 WARSZAWA, ul. POLNA 24 lok. 7

logo lód spożywczy certyfikowany