Food and Nutrition Safety Act

ice is food certyfikowany lód spożywczy
Od 2006 roku obowiązuje w Polsce Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ustawa ta zastąpiła ustawę z 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. W myśl ustawy z 2006 roku kto nie wdraża w zakładzie produkcji lub obrotu żywnością zasad systemu HACCP- wbrew obowiązkowi określonemu w art.5 rozporządzenia WE nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych- podlega karze grzywny (art. 100 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia).
Ustawa ma charakter ramowy, reguluje w sposób kompleksowy warunki konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego. Producent który wdraża i stosuje dodatkowe systemy jakości sprawia, że produkt jest bezpieczny dla konsumenta, który może mieć pewność, że wybierając go dokonuje słusznego wyboru.

Can Bacteria survive in ice?

As a food product, ice must be free of microbiological contamination. There is a belief that freezing kills all microorganisms. While many types of bacteria indeed die, some are dormant and, once defrosted, spring back to life and begin to reproduce.

Read more

Ice is like water from toilets

Recent years have brought a lot of reports about ice produced by ice cube machines in bars and restaurants and home ice makers. The results of the samples are chilling. The samples have more bacteria than the water found in toilets. Daily Mail was one of the news websites publishing this hideous information

Read more

Bacteria in food and the risks they pose

The human body is made up of a number of interconnected systems and the malfunctioning of one system can affect the others. You should follow the good habits in your lifestyle to protect your body from contact with potentially dangerous micro-organisms, including bacteria.

Read more

Stowarzyszenie Producentów i Operatorów Certyfikowanego Lodu Spożywczego, (Association of producers and operators of certified food ice) KRS [National Court Register] No. 0000784552, REGON [National Official Business Register] No. 383424111, NIP [VAT] No. 7010927104 
00-630 WARSZAWA, ul. POLNA 24/7

logo lód spożywczy certyfikowany
en_USEnglish